Archiwa raport niefinansowy - for sustainable development

SZKOLENIE – RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU/ RAPORT NIEFINANSOWY


Raport Zrównoważonego Rozwoju/ Raport Niefinansowy lub też Raport ESG w najbliższych latach stanie się powszechnym, cyklicznym wymogiem dostarczania publicznej informacji nt. działalności Organizacji.

W następstwie prac Parlamentu Unii Europejskiej powstały dwa główne dokumenty regulujące sposób funkcjonowania podmiotów na rynku europejskim – dyrektywa CSRD oraz dyrektywa CSDD. Oba normalizują raportowanie działalności pozafinansowej. Pierwszy z nich za priorytet przyjmuje bezpośrednio samą Organizację i jej oddziaływanie społeczne bądź środowiskowe, drugi weryfikuje łańcuch dostaw Organizacji, czyli skupia się na dostawcach Organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie z tego obszaru pozwoli Organizacji odpowiednio przygotować się do obowiązku raportowania. Treści zostają dostosowane do indywidualnych potrzeb Organizacji – w tym do struktury Organizacji, jak i wytycznych branżowych.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy:

  • pełnią rolę Pełnomocnika ds. ESG w lub tworzą Zespół ESG
  • odpowiadają za obszar raportowania niefinansowego/zrównoważonego
  • dostarczają dane w ramach łańcuchów dostaw (wartości) swoim klientom/kontrahentom

Jak pracujemy?

Kluczowym jest dla nas umiejętne zbudowanie kompetencji w zespole Organizacji. Wspólnie zatem analizujemy obszary, które należy przygotować i wyposażyć w odpowiednie narzędzia zbierania i interpretacji danych. Praca ma charakter warsztatowy, bazuje na powiązaniu zasobów wewnętrznych zespołu klienta z naszą wiedzą ekspercką.

Ogólny Zakres szkoleniowy

Od CSR do ESG. Jak przygotować się do raportowania pozafinansowego?

  • Idea i historia powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju, wprowadzenie pojęć, m.in. CSR, ESG, SDGs, business sustainability, strategia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.
  • Trendy społeczne, konsumenckie, gospodarcze
  • Uwarunkowania prawne – regulacje, miękkie prawo np. wytyczne międzynarodowe dla przedsiębiorstw
  • Przegląd zmian, które zachodzą obecnie na rynku w kontekście ESG/zrównoważonego rozwoju; planowane regulacje prawne dotyczące raportowania
  • Normy, standardy, normy środowiskowe. Raportowanie i komunikowanie działań