AUDYT GAP ANALYSIS - for sustainable development
offer icon

AUDYT GAP ANALYSIS ORGANIZACJI POD KĄTEM ESG

 

Audyty ESG to kompletna usługa, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób przygotować Twoją firmę do nadchodzących zmian w obszarze konieczności obowiązkowych ujawnień ESG, pozwoli Ci oswoić się z tematem, nie tylko na poziomie teoretycznym.

 

 Audyt GAP analysis ESG, daje możliwość zbadania Twojej sytuacji, odnalezienia się i osadzenia w nowej rzeczywistości biznesowego otoczenia w zależności od specyfiki Twojej firmy. Nowe regulacje wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej obejmą również Twoją organizację – jeśli nie bezpośrednio, to w wyniku utrzymywanych przez Ciebie relacji biznesowych w tak zwanym łańcuchu wartości. 

 

Usługa składa się z 4 modułów:

 • zewnętrznej analizy otoczenia organizacji (realizujemy to przed spotkaniem z klientem w ramach pracy zespołu zewnętrznego)
 • dnia audytowego (pracujemy razem z Waszym zespołem  siedzibie firmy)
 • analizy zebranych materiałów i dodatkowych badań w postaci ankiet lub wywiadów online (jeśli zdefiniujemy taką potrzebę dla Twojej firmy)
 • stworzenia raportu wraz z rekomendacjami do dalszej pracy 

 

Po 10-15 dniach roboczych od naszego spotkania w Twojej siedzibie, przedstawimy Ci raport podsumowujący nasze obserwacje, rekomendacje oraz sugestie dalszego rozwoju. Dzięki temu Twoja organizacja będzie wiedziała, jakie kroki podjąć oraz w jakim modelu pracy przygotować się do nowych regulacji.

 

Po zakończonym projekcie każda organizacja otrzyma certyfikat FSD określający, że Twoja firma właśnie rozpoczęła proces tworzenia strategii społecznego zarządzania i przygotowuje się do zmian związanych z ujawnieniami w obszarze ESG.

 

 

Dzień audytowy

Odwiedzimy Twoją organizację – w zależności od specyfiki i wielkości firmy może to być jeden dzień a nawet do 4 dni roboczych. Przed spotkaniem poinformujemy Cię, jakich osób w danej części lub danego dnia będziemy potrzebować i kto będzie niezbędny do konkretnych działań. Przyjedziemy i razem przejdziemy przez III etapy procesu podczas wspólnie wypracowanego wcześniej planu audytu. Nasza wizyta obejmie dedykowane szkolenie, warsztat, analizę dokumentacji oraz wywiady pogłębione z wybranymi osobami z organizacji z obszarów: środowiskowego (enviromental), społecznego (social) oraz ładu korporacyjnego (governance).

 

Etap I  – Dedykowane szkolenie

Na początek przeprowadzimy dedykowane szkolenie dla Zarządu i osób decyzyjnych, dzięki któremu wprowadzimy kluczowe osoby w najważniejsze pojęcia, regulacje i zmian prawne. Pozwoli to na zbudowanie od samego pocztąku zrozumienia wokół procesu, który za chwilę rozpocznie się w organizacji.

 

Etap II – Warsztat

W drugiej części zaprosimy kluczowe dla organizacji osoby do pracy warsztatowej, która będzie pomocna w odniesieniu do planowanych zmian. Dzięki wspólnemu warsztatowi zbudujemy cele, kierunki oraz podstawową mapę interesariuszy Twojej firmy. Ten etap stanie się początkiem pracy nad stworzeniem własnej strategii ESG.

 

Etap III – Analiza i wywiady

W ostatnim etapie przeprowadzimy serię wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za istotne obszary wobec kwestii zrównoważonego rozwoju oraz zapoznamy się z posiadanymi przez Was systemami i prowadzoną dokumentacją. Na tym etapie będziemy szukali odpowiedzi jakie działania należy wdrożyć, aby zbudować własny system raportowania.

 

 

Korzyści do Twojej organizacji

 • Otrzymasz raport i rekomendacje dedykowane Twojej organizacji Sporządzimy dla Ciebie ocenę obecnego stanu organizacji w zakresie ESG oraz wytycznych ESRS i przedstawimy sugestie dalszego rozwoju.
 • Uzyskasz Certyfikat, potwierdzający Twoją aktywną postawę wobec kwestii ESG
  Poświadczymy, że podejmujesz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na danym etapie całego procesu dostosowania się do nowych norm biznesowego otoczenia.

 

Ponadto:

 • Zrozumiesz najważniejsze kwestie ESG w odniesieniu do prowadzonej działalności i najnowszych wytycznych
 • Zdobędziesz wiedzę nt. odpowiedniego dla Ciebie sposobu funkcjonowania
 • Oswoisz się i pozbędziesz obaw związanych ze zmianami związanymi z wypełnieniem obowiązków dyrektywy CSRD.

 

 

korzyści esg

Napisz do nas!