Archiwa strategia esg - for sustainable development

SZKOLENIE – STRATEGIA ESG/ SUSTAINABILITY DLA ORGANIZACJI


Strategia ESG czy strategia Sustainability ma wspierać realizację biznesowych celów Organizacji. Jednocześnie może wynikać z potrzeby raportowania pozafinansowego na podstawie dyrektywy CSRD lub CSDD, czyli nowych, unijnych wymogów funkcjonowania podmiotów na rynku.

Szkolenie z obszaru Strategii pozwoli Organizacji przygotować się do ustalenia i wdrożenia kluczowej obecnie zmiany. Nowy, bardziej zrównoważony model biznesowy staje się coraz silniejszym oczekiwaniem społecznym względem Organizacji, a jednocześnie świadczy o jej dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności za realizowany wpływ.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

  • zapoznać się z tematem tworzenia strategii Organizacji
  • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
  • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Ze względu na istotność tematu z udziału najbardziej skorzystają osoby decyzyjne, odpowiedzialne za stworzenie strategii Zrównoważonego Rozwoju – w tym zespoły i pełnomocnicy przy Zarządzie lub sam Zarząd Organizacji, a także zespoły wykonawcze, które potrzebują dedykowanego przygotowania do stworzenia strategii lub raportu ZR.

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy analizy stanu obecnego,  a następnie razem przeprowadzamy mapowanie interesariuszy oraz analizę istotności.

Zastanawiamy się, w jaki sposób zawrzeć elementy, które mogą stanowić podwaliny strategicznego podejścia do poprawy obecnego stanu i dostosowania się do swoich wyznaczonych celów w tym obszarze.

Jeśli dodatkowo potrzebujesz audytu swojej Organizacji – zapoznaj się z naszą ofertą Audytu GAP ALYSIS.

Ogólny Zakres szkoleniowy

  • Strategia ESG w organizacji – obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dla firm w latach 2023-2025.
  • Czym jest ESG i z jakimi czynnikami się wiąże?
  • Standaryzacja raportowania ESG (modele, regulacje, wytyczne)
  • Kryteria ESG i ich integrowanie ze strategią biznesową – budowanie strategii ESG
  • Ryzyka i szanse związane z wdrożeniem ESG
  • Wprowadzenie do rozporządzenia dyrektywy UE  – CSRD (Corporate Social Reporting Directive)
  • Ślad węglowy – wprowadzenie do tematu trzech zakresów