Archiwa analiza finansowa - for sustainable development

SZKOLENIE ANALIZA PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI

Jak w praktyce przeprowadzić badanie istotności – element niezbędny przed rozpoczęciem raportowania zgodnie ze standardami ESRS?  

 

Jak odnaleźć się we wszystkich wymogach formalnych dyrektywy i standardów odnoszących się do badania istotności? Zapoznaj się z praktycznym przykładem metody analizy podwójnej istotności, którą można zastosować w każdej organizacji.

Zrozumiesz zasadę podwójnej istotności, dowiedziesz się, czym są istotne wpływy, ryzyka i szanse, a także jak je identyfikować i jak oceniać ich parametry.

 

Dla kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

  • zrozumieć proces badania podwójnej istotności w kontekście dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS
  • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych w tym do dyrektywy CSRD i standardów ESRS
  • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Jak pracujemy

Szkolenie prowadzone przez ekspertów naszej organizacji jest prowadzone w formie aktywizującej uczestników szkolenia.

Po przejściu części merytorycznej szkolenia proponujemy zawsze część warsztatową aby na żywym przykładzie opanować poznany zakres tematyczny.

W kontekście analizy podwójnej istotności spróbujemy stworzyć z organizacją wstępną listę istotnych tematów a także dokonać dla przykładu analizy części z nich.

Ogólny zakres szkolenia

  • pojęcia istotności w raportowaniu.
  • podwójna istotność wg dyrektywy CSRD i szczegółowe mapowanie elementów niezbędnych do analizy istotności
  • zasada podwójnej istotności, perspektywa istotności wpływu i perspektywa istotności finansowej. Definicja wpływów, ryzyk i szans oraz szczegółowe parametry ich istotności.
  • trzy etapy badania istotności wynikające ze standardów ESRS i działania, które należy w nich podjąć.
  • przykładowa metoda analizy podwójnej istotności
  • analiza istotności w praktyce