Archiwa biznes dla ngo - for sustainable development

SZKOLENIE – STRATEGIA ESG/ SUSTAINABILITY DLA ORGANIZACJI


Strategia ESG czy strategia Sustainability ma wspierać realizację biznesowych celów Organizacji. Jednocześnie może wynikać z potrzeby raportowania pozafinansowego na podstawie dyrektywy CSRD lub CSDD, czyli nowych, unijnych wymogów funkcjonowania podmiotów na rynku.

Szkolenie z obszaru Strategii pozwoli Organizacji przygotować się do ustalenia i wdrożenia kluczowej obecnie zmiany. Nowy, bardziej zrównoważony model biznesowy staje się coraz silniejszym oczekiwaniem społecznym względem Organizacji, a jednocześnie świadczy o jej dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności za realizowany wpływ.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zapoznać się z tematem tworzenia strategii Organizacji
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Ze względu na istotność tematu z udziału najbardziej skorzystają osoby decyzyjne, odpowiedzialne za stworzenie strategii Zrównoważonego Rozwoju – w tym zespoły i pełnomocnicy przy Zarządzie lub sam Zarząd Organizacji, a także zespoły wykonawcze, które potrzebują dedykowanego przygotowania do stworzenia strategii lub raportu ZR.

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy analizy stanu obecnego,  a następnie razem przeprowadzamy mapowanie interesariuszy oraz analizę istotności.

Zastanawiamy się, w jaki sposób zawrzeć elementy, które mogą stanowić podwaliny strategicznego podejścia do poprawy obecnego stanu i dostosowania się do swoich wyznaczonych celów w tym obszarze.

Jeśli dodatkowo potrzebujesz audytu swojej Organizacji – zapoznaj się z naszą ofertą Audytu GAP ALYSIS.

Ogólny Zakres szkoleniowy

 • Strategia ESG w organizacji – obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dla firm w latach 2023-2025.
 • Czym jest ESG i z jakimi czynnikami się wiąże?
 • Standaryzacja raportowania ESG (modele, regulacje, wytyczne)
 • Kryteria ESG i ich integrowanie ze strategią biznesową – budowanie strategii ESG
 • Ryzyka i szanse związane z wdrożeniem ESG
 • Wprowadzenie do rozporządzenia dyrektywy UE  – CSRD (Corporate Social Reporting Directive)
 • Ślad węglowy – wprowadzenie do tematu trzech zakresów

 

 

SZKOLENIE – BUDOWANIE PROJEKTÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH


Projekty międzysektorowe stanowią biznesową realizację podejścia ESG w Organizacji. Dobrze przygotowane współprace między Firmami a organizacjami z trzeciego sektora (NGO, uczelnia i inne) realizują strategię ESG, wspierając przy tym cele biznesowe i rozwój podmiotu w ogóle.

Szkolenie w tym obszarze pomaga przeprowadzić mapowanie interesariuszy, a także pozwala ustalić, czym w rzeczywistości jest dedykowana typologia partnerów oraz jak wygląda odpowiednia sesja mediacyjna z interesariuszami. Wszystkie te kwestie przydadzą się do dostosowania strategii ESG i biznesowej, a tym samym zaplanowania dopasowanych projektów rozwojowych z zyskiem dla obu stron.

Dla Kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • podmiotów biznesowych (przedsiębiorstw)
 • organizacji trzeciosektorowych (NGO)
 • uczelni wyższych
 • administracji publicznej

Dzięki współpracy takich podmiotów projekty międzysektorowe mają za zadanie umożliwić realizację potencjału NGO’sów, komercjalizację wiedzy czy wzmocnienie relacji społecznych.  Jednoczesne wspieranie takich projektów biznesowych, pozwala na stworzenie stabilnych i zrównoważonych relacji na rynku.

Jak pracujemy oraz jaki jest zakres warsztatu?

Wspólnie, warsztatowo odpowiemy na pytania, jakie współprace powinny Was interesować – zamiast działań filantropijnych, charytatywnych czy tych ad hoc. Razem stworzymy typologię partnerów i wyznaczymy obszary potrzeb, które są możliwe do zrealizowania przez partnerów. Na koniec przerobimy powody braku realizacji takich współprac międzysektorowych.