Archiwa raport esg - for sustainable development

SZKOLENIE – RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU/ RAPORT NIEFINANSOWY


Raport Zrównoważonego Rozwoju/ Raport Niefinansowy lub też Raport ESG w najbliższych latach stanie się powszechnym, cyklicznym wymogiem dostarczania publicznej informacji nt. działalności Organizacji.

W następstwie prac Parlamentu Unii Europejskiej powstały dwa główne dokumenty regulujące sposób funkcjonowania podmiotów na rynku europejskim – dyrektywa CSRD oraz dyrektywa CSDD. Oba normalizują raportowanie działalności pozafinansowej. Pierwszy z nich za priorytet przyjmuje bezpośrednio samą Organizację i jej oddziaływanie społeczne bądź środowiskowe, drugi weryfikuje łańcuch dostaw Organizacji, czyli skupia się na dostawcach Organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie z tego obszaru pozwoli Organizacji odpowiednio przygotować się do obowiązku raportowania. Treści zostają dostosowane do indywidualnych potrzeb Organizacji – w tym do struktury Organizacji, jak i wytycznych branżowych.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy:

 • pełnią rolę Pełnomocnika ds. ESG w lub tworzą Zespół ESG
 • odpowiadają za obszar raportowania niefinansowego/zrównoważonego
 • dostarczają dane w ramach łańcuchów dostaw (wartości) swoim klientom/kontrahentom

Jak pracujemy?

Kluczowym jest dla nas umiejętne zbudowanie kompetencji w zespole Organizacji. Wspólnie zatem analizujemy obszary, które należy przygotować i wyposażyć w odpowiednie narzędzia zbierania i interpretacji danych. Praca ma charakter warsztatowy, bazuje na powiązaniu zasobów wewnętrznych zespołu klienta z naszą wiedzą ekspercką.

Ogólny Zakres szkoleniowy

Od CSR do ESG. Jak przygotować się do raportowania pozafinansowego?

 • Idea i historia powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju, wprowadzenie pojęć, m.in. CSR, ESG, SDGs, business sustainability, strategia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.
 • Trendy społeczne, konsumenckie, gospodarcze
 • Uwarunkowania prawne – regulacje, miękkie prawo np. wytyczne międzynarodowe dla przedsiębiorstw
 • Przegląd zmian, które zachodzą obecnie na rynku w kontekście ESG/zrównoważonego rozwoju; planowane regulacje prawne dotyczące raportowania
 • Normy, standardy, normy środowiskowe. Raportowanie i komunikowanie działań

 

SZKOLENIE – KOMUNIKOWANIE DZIAŁAŃ ESG


Komunikacja jest kluczowym obszarem funkcjonowania dla całej Organizacji. Szczególnie należy uwzględnić jej istotę w zakresie opisywania wpływu społecznego i środowiskowego. Komunikacja działań ESG bywa wyzwaniem.

Zrozumienie, czym jest ESG, z jakimi czynnikami się wiąże i jak odpowiednio komunikować takie działania, zapewni transparentny wizerunek Organizacji i pozwoli uniknąć np. posądzenia o greenwashing.

Dla Kogo?

Szkolenie dla wszystkich, którzy:

 • współtworzą strategię PR/komunikacyjną/marketingową Organizacji
 • realizują obszar HR i budują politykę employer brandingową
 • tworzą zespoły ESG, aby skutecznie komunikować istotność działań na etapie wdrażania
 • prowadzą komunikację wewnętrzną Organizacj

Jak pracujemy?

Szkolenie ma charakter pracy warsztatowej zespołu Organizacji wraz z ekspertem. Analizujemy potencjalne scenariusze komunikacyjne, przeprowadzamy szacowanie ryzyka oraz tworzymy wiedzę jak unikać trudnych sytuacji. Przeglądamy i omówione trendy społeczne, mapujemy oczekiwania interesariuszy oraz omawiamy ciekawe case study z branży i otoczenia Organizacji.

Ogólny Zakres szkoleniowy

Zrównoważony rozwój w biznesie – czym jest i jak komunikować wartości organizacji?

 • Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zagadnień związanych z tematyką ESG/CSR/SUSTAINABILITY
 • Oczekiwania interesariuszy – jak dotrzeć do poszczególnych grup?
 • Komunikowanie działań społecznych Organizacji – pozyskiwanie właściwych partnerów
 • Innowacje dla zrównoważonego rozwoju – tworzenie innowacji
 • Korzyści dla organizacji, które wdrożyły Strategię Zrównoważonego Rozwoju – badania i wyniki, analiza efektywności projektów i ich wpływ na funkcjonowanie firm