Archiwa strategian esg - for sustainable development

SZKOLENIE – STRATEGIA ESG/ SUSTAINABILITY DLA ORGANIZACJI


Strategia ESG czy strategia Sustainability ma wspierać realizację biznesowych celów Organizacji. Jednocześnie może wynikać z potrzeby raportowania pozafinansowego na podstawie dyrektywy CSRD lub CSDD, czyli nowych, unijnych wymogów funkcjonowania podmiotów na rynku.

Szkolenie z obszaru Strategii pozwoli Organizacji przygotować się do ustalenia i wdrożenia kluczowej obecnie zmiany. Nowy, bardziej zrównoważony model biznesowy staje się coraz silniejszym oczekiwaniem społecznym względem Organizacji, a jednocześnie świadczy o jej dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności za realizowany wpływ.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zapoznać się z tematem tworzenia strategii Organizacji
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Ze względu na istotność tematu z udziału najbardziej skorzystają osoby decyzyjne, odpowiedzialne za stworzenie strategii Zrównoważonego Rozwoju – w tym zespoły i pełnomocnicy przy Zarządzie lub sam Zarząd Organizacji, a także zespoły wykonawcze, które potrzebują dedykowanego przygotowania do stworzenia strategii lub raportu ZR.

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy analizy stanu obecnego,  a następnie razem przeprowadzamy mapowanie interesariuszy oraz analizę istotności.

Zastanawiamy się, w jaki sposób zawrzeć elementy, które mogą stanowić podwaliny strategicznego podejścia do poprawy obecnego stanu i dostosowania się do swoich wyznaczonych celów w tym obszarze.

Jeśli dodatkowo potrzebujesz audytu swojej Organizacji – zapoznaj się z naszą ofertą Audytu GAP ALYSIS.

Ogólny Zakres szkoleniowy

 • Strategia ESG w organizacji – obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dla firm w latach 2023-2025.
 • Czym jest ESG i z jakimi czynnikami się wiąże?
 • Standaryzacja raportowania ESG (modele, regulacje, wytyczne)
 • Kryteria ESG i ich integrowanie ze strategią biznesową – budowanie strategii ESG
 • Ryzyka i szanse związane z wdrożeniem ESG
 • Wprowadzenie do rozporządzenia dyrektywy UE  – CSRD (Corporate Social Reporting Directive)
 • Ślad węglowy – wprowadzenie do tematu trzech zakresów

 

 

SZKOLENIE – KOMUNIKOWANIE DZIAŁAŃ ESG


Komunikacja jest kluczowym obszarem funkcjonowania dla całej Organizacji. Szczególnie należy uwzględnić jej istotę w zakresie opisywania wpływu społecznego i środowiskowego. Komunikacja działań ESG bywa wyzwaniem.

Zrozumienie, czym jest ESG, z jakimi czynnikami się wiąże i jak odpowiednio komunikować takie działania, zapewni transparentny wizerunek Organizacji i pozwoli uniknąć np. posądzenia o greenwashing.

Dla Kogo?

Szkolenie dla wszystkich, którzy:

 • współtworzą strategię PR/komunikacyjną/marketingową Organizacji
 • realizują obszar HR i budują politykę employer brandingową
 • tworzą zespoły ESG, aby skutecznie komunikować istotność działań na etapie wdrażania
 • prowadzą komunikację wewnętrzną Organizacj

Jak pracujemy?

Szkolenie ma charakter pracy warsztatowej zespołu Organizacji wraz z ekspertem. Analizujemy potencjalne scenariusze komunikacyjne, przeprowadzamy szacowanie ryzyka oraz tworzymy wiedzę jak unikać trudnych sytuacji. Przeglądamy i omówione trendy społeczne, mapujemy oczekiwania interesariuszy oraz omawiamy ciekawe case study z branży i otoczenia Organizacji.

Ogólny Zakres szkoleniowy

Zrównoważony rozwój w biznesie – czym jest i jak komunikować wartości organizacji?

 • Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zagadnień związanych z tematyką ESG/CSR/SUSTAINABILITY
 • Oczekiwania interesariuszy – jak dotrzeć do poszczególnych grup?
 • Komunikowanie działań społecznych Organizacji – pozyskiwanie właściwych partnerów
 • Innowacje dla zrównoważonego rozwoju – tworzenie innowacji
 • Korzyści dla organizacji, które wdrożyły Strategię Zrównoważonego Rozwoju – badania i wyniki, analiza efektywności projektów i ich wpływ na funkcjonowanie firm