Archiwa Bez kategorii - for sustainable development

SZKOLENIE – STRATEGIA ESG/ SUSTAINABILITY DLA ORGANIZACJI


Strategia ESG czy strategia Sustainability ma wspierać realizację biznesowych celów Organizacji. Jednocześnie może wynikać z potrzeby raportowania pozafinansowego na podstawie dyrektywy CSRD lub CSDD, czyli nowych, unijnych wymogów funkcjonowania podmiotów na rynku.

Szkolenie z obszaru Strategii pozwoli Organizacji przygotować się do ustalenia i wdrożenia kluczowej obecnie zmiany. Nowy, bardziej zrównoważony model biznesowy staje się coraz silniejszym oczekiwaniem społecznym względem Organizacji, a jednocześnie świadczy o jej dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności za realizowany wpływ.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zapoznać się z tematem tworzenia strategii Organizacji
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Ze względu na istotność tematu z udziału najbardziej skorzystają osoby decyzyjne, odpowiedzialne za stworzenie strategii Zrównoważonego Rozwoju – w tym zespoły i pełnomocnicy przy Zarządzie lub sam Zarząd Organizacji, a także zespoły wykonawcze, które potrzebują dedykowanego przygotowania do stworzenia strategii lub raportu ZR.

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy analizy stanu obecnego,  a następnie razem przeprowadzamy mapowanie interesariuszy oraz analizę istotności.

Zastanawiamy się, w jaki sposób zawrzeć elementy, które mogą stanowić podwaliny strategicznego podejścia do poprawy obecnego stanu i dostosowania się do swoich wyznaczonych celów w tym obszarze.

Jeśli dodatkowo potrzebujesz audytu swojej Organizacji – zapoznaj się z naszą ofertą Audytu GAP ALYSIS.

Ogólny Zakres szkoleniowy

 • Strategia ESG w organizacji – obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dla firm w latach 2023-2025.
 • Czym jest ESG i z jakimi czynnikami się wiąże?
 • Standaryzacja raportowania ESG (modele, regulacje, wytyczne)
 • Kryteria ESG i ich integrowanie ze strategią biznesową – budowanie strategii ESG
 • Ryzyka i szanse związane z wdrożeniem ESG
 • Wprowadzenie do rozporządzenia dyrektywy UE  – CSRD (Corporate Social Reporting Directive)
 • Ślad węglowy – wprowadzenie do tematu trzech zakresów

 

 

SZKOLENIE – RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU/ RAPORT NIEFINANSOWY


Raport Zrównoważonego Rozwoju/ Raport Niefinansowy lub też Raport ESG w najbliższych latach stanie się powszechnym, cyklicznym wymogiem dostarczania publicznej informacji nt. działalności Organizacji.

W następstwie prac Parlamentu Unii Europejskiej powstały dwa główne dokumenty regulujące sposób funkcjonowania podmiotów na rynku europejskim – dyrektywa CSRD oraz dyrektywa CSDD. Oba normalizują raportowanie działalności pozafinansowej. Pierwszy z nich za priorytet przyjmuje bezpośrednio samą Organizację i jej oddziaływanie społeczne bądź środowiskowe, drugi weryfikuje łańcuch dostaw Organizacji, czyli skupia się na dostawcach Organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie z tego obszaru pozwoli Organizacji odpowiednio przygotować się do obowiązku raportowania. Treści zostają dostosowane do indywidualnych potrzeb Organizacji – w tym do struktury Organizacji, jak i wytycznych branżowych.

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy:

 • pełnią rolę Pełnomocnika ds. ESG w lub tworzą Zespół ESG
 • odpowiadają za obszar raportowania niefinansowego/zrównoważonego
 • dostarczają dane w ramach łańcuchów dostaw (wartości) swoim klientom/kontrahentom

Jak pracujemy?

Kluczowym jest dla nas umiejętne zbudowanie kompetencji w zespole Organizacji. Wspólnie zatem analizujemy obszary, które należy przygotować i wyposażyć w odpowiednie narzędzia zbierania i interpretacji danych. Praca ma charakter warsztatowy, bazuje na powiązaniu zasobów wewnętrznych zespołu klienta z naszą wiedzą ekspercką.

Ogólny Zakres szkoleniowy

Od CSR do ESG. Jak przygotować się do raportowania pozafinansowego?

 • Idea i historia powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju, wprowadzenie pojęć, m.in. CSR, ESG, SDGs, business sustainability, strategia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.
 • Trendy społeczne, konsumenckie, gospodarcze
 • Uwarunkowania prawne – regulacje, miękkie prawo np. wytyczne międzynarodowe dla przedsiębiorstw
 • Przegląd zmian, które zachodzą obecnie na rynku w kontekście ESG/zrównoważonego rozwoju; planowane regulacje prawne dotyczące raportowania
 • Normy, standardy, normy środowiskowe. Raportowanie i komunikowanie działań

 

SZKOLENIE – KOMUNIKOWANIE DZIAŁAŃ ESG


Komunikacja jest kluczowym obszarem funkcjonowania dla całej Organizacji. Szczególnie należy uwzględnić jej istotę w zakresie opisywania wpływu społecznego i środowiskowego. Komunikacja działań ESG bywa wyzwaniem.

Zrozumienie, czym jest ESG, z jakimi czynnikami się wiąże i jak odpowiednio komunikować takie działania, zapewni transparentny wizerunek Organizacji i pozwoli uniknąć np. posądzenia o greenwashing.

Dla Kogo?

Szkolenie dla wszystkich, którzy:

 • współtworzą strategię PR/komunikacyjną/marketingową Organizacji
 • realizują obszar HR i budują politykę employer brandingową
 • tworzą zespoły ESG, aby skutecznie komunikować istotność działań na etapie wdrażania
 • prowadzą komunikację wewnętrzną Organizacj

Jak pracujemy?

Szkolenie ma charakter pracy warsztatowej zespołu Organizacji wraz z ekspertem. Analizujemy potencjalne scenariusze komunikacyjne, przeprowadzamy szacowanie ryzyka oraz tworzymy wiedzę jak unikać trudnych sytuacji. Przeglądamy i omówione trendy społeczne, mapujemy oczekiwania interesariuszy oraz omawiamy ciekawe case study z branży i otoczenia Organizacji.

Ogólny Zakres szkoleniowy

Zrównoważony rozwój w biznesie – czym jest i jak komunikować wartości organizacji?

 • Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zagadnień związanych z tematyką ESG/CSR/SUSTAINABILITY
 • Oczekiwania interesariuszy – jak dotrzeć do poszczególnych grup?
 • Komunikowanie działań społecznych Organizacji – pozyskiwanie właściwych partnerów
 • Innowacje dla zrównoważonego rozwoju – tworzenie innowacji
 • Korzyści dla organizacji, które wdrożyły Strategię Zrównoważonego Rozwoju – badania i wyniki, analiza efektywności projektów i ich wpływ na funkcjonowanie firm

 

SZKOLENIE MAPOWANIE I ANALIZA INTERESARIUSZY – SZKOLENIE + WARSZTAT

Mapowanie interesariuszy czyli określenie istotnych grupy czy też istotnych/ kluczowych osób lub grup, organizacji, którzy wpływają na naszą organizację.

 

Celem tego procesu jest ich poznanie i dogłębna analiza ich pod kątem skupienia naszych działań nie tylko w kontekście zrównoważonego rozwoju ale ogólnie funkcjonowania firmy.

Proces ten także pozwala na zbudowanie skutecznego i aktywnego sposobu komunikacji z interesariuszami organizacji oraz poznanie ich potrzeb.

A co najważniejsze proces mapowania i analizy interesariuszy jest niezbędny do przeprowadzenia analizy istotności wpływu i istotności finansowej.

 

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zapoznać się z tematem tworzenia strategii ESG dla Organizacji
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy mapowania interesariuszy organizacji,  a następnie razem przeprowadzamy i ich analizę.

Zastanawiamy się, kim są interesariusze organizacji, jakie mogą mieć potrzeby, oczekiwania oraz jak wpływają na organizację a także w drogą stronę jak organizacji wpływa na swoich interesariuszy jakie ma wobec nich potrzeby i oczekiwania.

Ustalamy także grupę kluczowych interesariuszy i określamy ich wpływ.

Ogólny zakres szkoleniowo – warsztatowy

Szkolenie obejmuje:

 • zapoznanie się z funkcją procesu mapowania oraz przedstawienie narzędzi, które są pomocne w tworzeniu takiej mapy. Dowiecie się także kim jest interesariusz zewnętrzny oraz wewnętrzny i jak zarządzać relacjami z nimi.

Warsztat obejmuje:

 • analizę interesariuszy pod kątem ich istotności z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz wybór tych kluczowych interesariuszy.

 

Szkolenie i warsztat mogą mieć charakter ogólny oraz dedykowany Twojej organizacji przygotowany po wcześniejszej dodatkowej analizie.

 

SZKOLENIE ANALIZA PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI

Jak w praktyce przeprowadzić badanie istotności – element niezbędny przed rozpoczęciem raportowania zgodnie ze standardami ESRS?  

 

Jak odnaleźć się we wszystkich wymogach formalnych dyrektywy i standardów odnoszących się do badania istotności? Zapoznaj się z praktycznym przykładem metody analizy podwójnej istotności, którą można zastosować w każdej organizacji.

Zrozumiesz zasadę podwójnej istotności, dowiedziesz się, czym są istotne wpływy, ryzyka i szanse, a także jak je identyfikować i jak oceniać ich parametry.

 

Dla kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zrozumieć proces badania podwójnej istotności w kontekście dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych w tym do dyrektywy CSRD i standardów ESRS
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Jak pracujemy

Szkolenie prowadzone przez ekspertów naszej organizacji jest prowadzone w formie aktywizującej uczestników szkolenia.

Po przejściu części merytorycznej szkolenia proponujemy zawsze część warsztatową aby na żywym przykładzie opanować poznany zakres tematyczny.

W kontekście analizy podwójnej istotności spróbujemy stworzyć z organizacją wstępną listę istotnych tematów a także dokonać dla przykładu analizy części z nich.

Ogólny zakres szkolenia

 • pojęcia istotności w raportowaniu.
 • podwójna istotność wg dyrektywy CSRD i szczegółowe mapowanie elementów niezbędnych do analizy istotności
 • zasada podwójnej istotności, perspektywa istotności wpływu i perspektywa istotności finansowej. Definicja wpływów, ryzyk i szans oraz szczegółowe parametry ich istotności.
 • trzy etapy badania istotności wynikające ze standardów ESRS i działania, które należy w nich podjąć.
 • przykładowa metoda analizy podwójnej istotności
 • analiza istotności w praktyce

 

SZKOLENIE – BUDOWANIE PROJEKTÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH


Projekty międzysektorowe stanowią biznesową realizację podejścia ESG w Organizacji. Dobrze przygotowane współprace między Firmami a organizacjami z trzeciego sektora (NGO, uczelnia i inne) realizują strategię ESG, wspierając przy tym cele biznesowe i rozwój podmiotu w ogóle.

Szkolenie w tym obszarze pomaga przeprowadzić mapowanie interesariuszy, a także pozwala ustalić, czym w rzeczywistości jest dedykowana typologia partnerów oraz jak wygląda odpowiednia sesja mediacyjna z interesariuszami. Wszystkie te kwestie przydadzą się do dostosowania strategii ESG i biznesowej, a tym samym zaplanowania dopasowanych projektów rozwojowych z zyskiem dla obu stron.

Dla Kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • podmiotów biznesowych (przedsiębiorstw)
 • organizacji trzeciosektorowych (NGO)
 • uczelni wyższych
 • administracji publicznej

Dzięki współpracy takich podmiotów projekty międzysektorowe mają za zadanie umożliwić realizację potencjału NGO’sów, komercjalizację wiedzy czy wzmocnienie relacji społecznych.  Jednoczesne wspieranie takich projektów biznesowych, pozwala na stworzenie stabilnych i zrównoważonych relacji na rynku.

Jak pracujemy oraz jaki jest zakres warsztatu?

Wspólnie, warsztatowo odpowiemy na pytania, jakie współprace powinny Was interesować – zamiast działań filantropijnych, charytatywnych czy tych ad hoc. Razem stworzymy typologię partnerów i wyznaczymy obszary potrzeb, które są możliwe do zrealizowania przez partnerów. Na koniec przerobimy powody braku realizacji takich współprac międzysektorowych.