Archiwa analiza istotności - for sustainable development

SZKOLENIE MAPOWANIE I ANALIZA INTERESARIUSZY – SZKOLENIE + WARSZTAT

Mapowanie interesariuszy czyli określenie istotnych grupy czy też istotnych/ kluczowych osób lub grup, organizacji, którzy wpływają na naszą organizację.

 

Celem tego procesu jest ich poznanie i dogłębna analiza ich pod kątem skupienia naszych działań nie tylko w kontekście zrównoważonego rozwoju ale ogólnie funkcjonowania firmy.

Proces ten także pozwala na zbudowanie skutecznego i aktywnego sposobu komunikacji z interesariuszami organizacji oraz poznanie ich potrzeb.

A co najważniejsze proces mapowania i analizy interesariuszy jest niezbędny do przeprowadzenia analizy istotności wpływu i istotności finansowej.

 

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zapoznać się z tematem tworzenia strategii ESG dla Organizacji
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy mapowania interesariuszy organizacji,  a następnie razem przeprowadzamy i ich analizę.

Zastanawiamy się, kim są interesariusze organizacji, jakie mogą mieć potrzeby, oczekiwania oraz jak wpływają na organizację a także w drogą stronę jak organizacji wpływa na swoich interesariuszy jakie ma wobec nich potrzeby i oczekiwania.

Ustalamy także grupę kluczowych interesariuszy i określamy ich wpływ.

Ogólny zakres szkoleniowo – warsztatowy

Szkolenie obejmuje:

 • zapoznanie się z funkcją procesu mapowania oraz przedstawienie narzędzi, które są pomocne w tworzeniu takiej mapy. Dowiecie się także kim jest interesariusz zewnętrzny oraz wewnętrzny i jak zarządzać relacjami z nimi.

Warsztat obejmuje:

 • analizę interesariuszy pod kątem ich istotności z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz wybór tych kluczowych interesariuszy.

 

Szkolenie i warsztat mogą mieć charakter ogólny oraz dedykowany Twojej organizacji przygotowany po wcześniejszej dodatkowej analizie.

 

SZKOLENIE ANALIZA PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI

Jak w praktyce przeprowadzić badanie istotności – element niezbędny przed rozpoczęciem raportowania zgodnie ze standardami ESRS?  

 

Jak odnaleźć się we wszystkich wymogach formalnych dyrektywy i standardów odnoszących się do badania istotności? Zapoznaj się z praktycznym przykładem metody analizy podwójnej istotności, którą można zastosować w każdej organizacji.

Zrozumiesz zasadę podwójnej istotności, dowiedziesz się, czym są istotne wpływy, ryzyka i szanse, a także jak je identyfikować i jak oceniać ich parametry.

 

Dla kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

 • zrozumieć proces badania podwójnej istotności w kontekście dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS
 • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych w tym do dyrektywy CSRD i standardów ESRS
 • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Jak pracujemy

Szkolenie prowadzone przez ekspertów naszej organizacji jest prowadzone w formie aktywizującej uczestników szkolenia.

Po przejściu części merytorycznej szkolenia proponujemy zawsze część warsztatową aby na żywym przykładzie opanować poznany zakres tematyczny.

W kontekście analizy podwójnej istotności spróbujemy stworzyć z organizacją wstępną listę istotnych tematów a także dokonać dla przykładu analizy części z nich.

Ogólny zakres szkolenia

 • pojęcia istotności w raportowaniu.
 • podwójna istotność wg dyrektywy CSRD i szczegółowe mapowanie elementów niezbędnych do analizy istotności
 • zasada podwójnej istotności, perspektywa istotności wpływu i perspektywa istotności finansowej. Definicja wpływów, ryzyk i szans oraz szczegółowe parametry ich istotności.
 • trzy etapy badania istotności wynikające ze standardów ESRS i działania, które należy w nich podjąć.
 • przykładowa metoda analizy podwójnej istotności
 • analiza istotności w praktyce