Archiwa mapowanie - for sustainable development

SZKOLENIE MAPOWANIE I ANALIZA INTERESARIUSZY – SZKOLENIE + WARSZTAT

Mapowanie interesariuszy czyli określenie istotnych grupy czy też istotnych/ kluczowych osób lub grup, organizacji, którzy wpływają na naszą organizację.

 

Celem tego procesu jest ich poznanie i dogłębna analiza ich pod kątem skupienia naszych działań nie tylko w kontekście zrównoważonego rozwoju ale ogólnie funkcjonowania firmy.

Proces ten także pozwala na zbudowanie skutecznego i aktywnego sposobu komunikacji z interesariuszami organizacji oraz poznanie ich potrzeb.

A co najważniejsze proces mapowania i analizy interesariuszy jest niezbędny do przeprowadzenia analizy istotności wpływu i istotności finansowej.

 

Dla Kogo?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą lub potrzebują:

  • zapoznać się z tematem tworzenia strategii ESG dla Organizacji
  • dostosować Organizację do nowych wymogów regulacyjnych
  • dopasować Organizację do modelu biznesowego, czyli przekształcić ją w bardziej zrównoważoną w różnych obszarach

Jak pracujemy?

We współpracy z Organizacją początkowo dokonujemy mapowania interesariuszy organizacji,  a następnie razem przeprowadzamy i ich analizę.

Zastanawiamy się, kim są interesariusze organizacji, jakie mogą mieć potrzeby, oczekiwania oraz jak wpływają na organizację a także w drogą stronę jak organizacji wpływa na swoich interesariuszy jakie ma wobec nich potrzeby i oczekiwania.

Ustalamy także grupę kluczowych interesariuszy i określamy ich wpływ.

Ogólny zakres szkoleniowo – warsztatowy

Szkolenie obejmuje:

  • zapoznanie się z funkcją procesu mapowania oraz przedstawienie narzędzi, które są pomocne w tworzeniu takiej mapy. Dowiecie się także kim jest interesariusz zewnętrzny oraz wewnętrzny i jak zarządzać relacjami z nimi.

Warsztat obejmuje:

  • analizę interesariuszy pod kątem ich istotności z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz wybór tych kluczowych interesariuszy.

 

Szkolenie i warsztat mogą mieć charakter ogólny oraz dedykowany Twojej organizacji przygotowany po wcześniejszej dodatkowej analizie.